Tábor je obsazen!!!

 

--- Platba ---

Možnosti platby:
Celá částka (1. Běh - 4 490,- Kč), (2. Běh - 2 990,- Kč), (1.+2. Běh - 5 990,- Kč)
Splatnost: 15.6.2020


1. Složenkou typu „C” v kolonce „Zpráva pro příjemce” vepsat: „SVOJŠÍN 1./2. běh”.
2. Převodem na účet České spořitelny č.ú. 1495991153/0800, vs = rodné číslo dítěte.
3. V hotovosti - přijmový doklad.
4. Fakturou - s přihláškou dodat fakturační údaje

Bližší informace o táboře obdržíte nejdéle 3 týdny před nástupem dítěte do tábora!
Informace naleznete také na webu LT www.tabor-svojsin.cz .

Děkuji za projevenou důvěru v náš Letní tábor